Ringkasan Bajet 2012

Ringkasan Pembentangan Bajet 2012

 • Bajet 2012 Peruntukan pembangunan: Sektor ekonomi: RM29.8 Bilion, Sektor Sosial: 13.6 Bilion, Sektor Keselamatan: 4.4 Bilion, Pentadbiran Am 1.4 Bilion & Simpanan Luar Jangka: RM2 Bilion
 • Meliberalisasikan 17 subsektor perkhidmatan
 • Dana Mudahcara perkongsian awam-swasta (PPP) – RM2.5 Bilion dan 300 Juta untuk usahawan bumiputra
 • Dana Pembiayaan PKS patuh syariah berjumlah RM2 Bilion
 • Dana Inovasi Pengkomersialan PKS patuh syariah berjumlah RM juta. Kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan.
 • Dana SME Revitalisation Fund berjumlah RM100 Juta kepada usahawan berwibawa untuk membangunkan semula perniagaan.
 • Dana Kecemasan PKS berjumlah RM10 juta bagi pembiayaan PKS yang terlibat dengan bencana alam.
 • Program Penerapan & Pembangunan Invoasi di peringkat sekolah dan IPTA.
 • Program Jejak Inovasi bagi menggalakkan pencetusan idea baru.
 • Memperkenalkan Anugerah Cipta 1Malaysia.
 • Program realiti dan dokumentari di media.
 • Penyediaan Market Validation Fund (RM30 biliion)
 • Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah – RM1 Bilion
 • Bayaran tambahan bagi sekolah rendah dan sekolah menenga – Mansuh
 • Potongan cukai kepada penderma program persekolah (individu & syarikat)
 • Mewujudkan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) sebagai pusat integrasi perkhidmatan – perluasan di Kedah, Johor, Sabah & Sarawak.
 • Dana Perkhidmatan Profesional bagi golongan profesional berjumlah RM100 juta ringgit secara pinjaman mudah dengan kadar faedah 4%
 • Projek Lonjakan Mega Luar Bandar di 6,500 hektar kawasan Projek Agropolitan seluruh negara (RM110 Juta)
 • Projek Penyelengaraan Awam- Asas (PIA-PIAS), RM500 Juta
 • Projek Bekalan Air Retikulasi di Sabah dan Sarawak dan Projek infrastruktur bekalan air – FELDA; serta kemudahan bekalan air bersih – Ladang Estet (RM50 juta bagi penyambungan paip & pemberian tarif domestik)
 • Akses perkhidmatan perbankan – melantik 5,000 agen BSN.
 • Perkhidmatan Bas Luar Bandar – kemudahan pembiayaan RM150 Juta
 • Kebajikan Orang Asli – program pembangunan & pemindahan penduduk
 • SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) & PERKHIDMATAN AWAM
 • Mewujudkan Dasar Pemisah atau exit policy
 • Menambah baik struktur gaji penjawat awam mengikut gred
 • Menambah baik skim perkhidmatan mengikut sistem time-base. Hanya mengambil 8 tahun sahaja.
 • Melanjutkan umur persaraan wajib para penjawat awam dari 58 tahun kepada 60 tahun.
 • Bantuan yuran pengajian – ijazah sarjana muda (20,000 tempat), ijazah sarjana (5,000 tempat) & PHD (500 tempat)- Peruntukan RM80 Juta
 • Bayaran khas sebanyak RMk Ribu kepada kakitangan yang telah menamatkan kontrak dari Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA) , dan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS).
 • Program Army Care – menaik taraf & menyelenggara kuarters tentera – Peruntukan RM500 Juta
 • Bayaran khas sebanyak RM3 Ribu kepada bekas anggota serta duda dan balu polis khas dan polis tambahan yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara semasa zaman darurat.
 • Memperbanyakkan program ladang kontrak. Seramai 4,500 usahawan tani dijangka mendapat manfaat.
 • Pemberian subsidi, insentif dan bantuan berjumlah RM2.3 billion
 • Penerusan pemberian subsidi bil elektrik RM20
 • Perluasan Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) meliputi keperluan harian pengguna pada harga sehingga 40% lebih rendah.
 • Membuka unit Agrobazaar Kedai Rakyat di seluruh negara.
 • Skim Rumah Petamaku – meningkatkan had maksimum harga rumah daripada RM220 ribu kepada RM400 Ribu bagi pembiayaan bersama suami isteri.
 • Skim Perumahan Rakayat 1Malaysia (PR1MA) – diperluaskan ke kawasan luar Lembah Klang & Putrajaya, 7700 unit akan di bina.
 • Pembelian rumah secara kaedah bina kemudian jual (built an sell) melalui pembiayaan patuh syariah – pembiayaan RM600 ribu ke bawah.
 • Program Rumah Mesra Rakyat oleh SPNB, 10,000 unit dengan Kerajaan menyediakan subsidi sebanyak RM200 Juta
 • Tabung Khas Perumahan Nelayan untuk membina rumah yang lebih selesa dan dilengkapi dengan kemudahan asas bagi nelayan – Tabung khas RM300 Juta untuk baik pulih.
 • Menambahbaik blok bersalin hospital Putrajaya dan menaiktaraf Hospital Kuala Lumpur (HKL)
 • RM300 Juta untuk membaik pulih HKL.
 • Memperkenalkan Jadual kerja fleksi Pegawai Perubatan Siswazah – menaikkan elaun on-call semalaman RM30 – RM80
 • Pengecualian 100% duti eksais dan cukai julaan ke atas pembelian teksi baru buatan tempatan.
 • Pengecualian bayaran balik duti eksais dan cukai jalan ke atas teksi yang berusia lebih dari tujuh tahun yang dijual atau ditukar milik.
 • Memansuhkan cukai jalan ke atas teksi bajet persendirian.
 • Pemberian subsidi kadar faedah sebanyak 2% untuk memiliki teksi baru buatan tempatan.
 • Keseluruhan manfaat pemilik teksi bajet = RM7,500
 • Menawarkan bantuan guaman secara percuma kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk membayar fi guaman tinggi.
 • Menyediakan pusat khidmat bantuan sosial yang dikenali sebagai Anjung Singgah untuk perlindungan sementara golongan gelandangan.
 • Menyediakan program latihan yang bersesuaian bagi menarik golongan profesional wanita untuk kembali ke pasaran pekerjaan.
 • Amanah Ikhtiar Malaysia akan menyediakan RM2.1 billion kepada usahawan dalam bentuk pembiyaan pinjaman
 • Menyediakan perkhidmatan suntikan percuma imunisasi HPV (Human Papilloma Virus) – RM150ringgit bagi 3 suntikan. Peruntukkan 50 juta ringgit disediakan.
 • Penubuhan syarikat modal teroka milik Kerajaan MyCreative Venture Capital yang bertanggungjawab menggalakkan penglibatan golongan muda menerokai bidang industri kreatif – dana permulaan RM200 Juta
 • Program Strategik untuk Belia 1Malaysia atau Strategic Action for Youth (SAY 1Malaysia) -Peruntukan RM200 Juta
 • RM15 Juta untuk 150 gelanggang futsal tambahan di selurh negara untuk mencapai matlamat Satu Gelanggang Satu Mukim.
 • 50 juta ringgit untuk 30 padang tiruan atau artificial turf yang dilengkapi lampu limpah.
 • Percuma untuk warga emas – caj pendaftaran pesakit luar di semua hospital dan klinik kesihatan termasuk klinik 1Malaysia serta pergigian milik kerajaan.
 • Bantuan RM500 kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah
 • Membenarkan pendaftaran awal menunaikan haji melalui kaedah penghadangan Akaun 2 pencarum – Sebnyak RM1,300
 • Mengkaji dan menaikkan elaun ahli parlimen – hanya dengan persetujuan ahli kerajaan dan pembangkang serta parti bebas

Leave a comment

Filed under Berita & Aktiviti Pemuda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s